در این بخش آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده در این نرم افزار برای مطالعه شما قرار گرفته است.

شما می توانید فهرست کامل تغییرات نسخه های استدیوی هروف را با کلیک بر روی این لینک مشاهده نمایید.

نشر یافته در وب توسط استدیوی هـروف™ نسخه 10.3.570